Cầu Nhật Tân

13-03
2014

Cầu Nhật Tân - Cây cầu dây văng dài nhất Việt Nam sử dụng hệ thống sơn Epoxy và Acrylic đặc biệt thuộc tập đoàn sơn Nhật Bản