Thông báo thay đổi hệ thống tinh mầu, quạt mầu và nâng cấp hệ thống công thức

13-03
2014

Căn cứ theo tình hình thực tế và kế hoạch của Nhà máy, Công ty Sơn Nhật Bản thông báo kế hoạch điều chỉnh, thay đổi hệ thống quạt mầu, tinh mầu và máy pha mầu của Công ty nội dung như sau

Kết quả hình ảnh cho color for paintNội dung thay đổi:

 

Căn cứ vào tình hình thực tế, Quản lý các khu vực, chi nhánh trên toàn quốc xây dựng kế hoạch thay đổi gửi cho Công ty trước ngày 15/4/2018.

Đối với những khách hàng sắp lắp đặt máy pha mầu mới: sẽ cung cấp đồng bộ toàn bộ mới từ đầu ( không sử dụng quạt mầu và bảng mầu cũ)

Đối với những khách hàng đang sử dụng máy pha mầu: Sẽ dần chuyển đổi dần sang công thức mới theo lộ trình và phương pháp: Rút hết tinh mầu cũ ra, vệ sinh hệ thống bơm và ống chiết, sau bổ sung hệ thống tinh mầu mới vào máy; đồng thời cài lại phần mềm mới theo hệ thống quạt mầu và công thức mới.

  1. Thay đổi hệ thống tinh mầu mới nhập khẩu từ Nhật Bản- Đồng bộ với hệ thống máy pha mầu nhập khẩu: Bền mầu hơn, tiết kiệm hơn từ 50-200% tùy theo mầu sắc.
  2. Thay đổi và bổ sung thêm hệ thống quạt mầu mới ( Quạt lớn 1160 mầu và Quạt nhỏ 640 mầu) Nhập khẩu đồng bộ với máy pha mầu: Hiện đại, tiện lợi hơn.
  3. Thay đổi cập nhật phần mềm mới tương thích với máy pha, hệ thống quạt, tinh mầu mới.
  4. Hệ thống quạt mầu, bảng mầu, công thức cũ hiện tại trên máy pha mầu vẫn giữ nguyên, dùng song song với hệ thống mới.
  5. Đối với những khách hàng chuẩn bị lắp máy pha mầu thì sẽ đồng bộ mới ( máy, công thức, bộ tinh mầu, quạt mầu…).
  6. Định mức trang bị quạt mầu cho những khách hàng có máy pha mầu: 1 quạt lớn+ 2 quạt nhỏ, trường hợp khách có nhu cầu thêm thì Công ty sẽ tính chi phí