CAM KẾT

Chứng chỉ ISO 140001
24-10
2015
Cùng với hệ thống ISO 9001-2008, tập đoàn Sơn Nhật Bản đưa hệ thống ISO 140001 vào quy trình quản lý sản xuất 
Chứng nhận Nhãn xanh Green Label cho hệ thống sản phẩm sơn Nhật Bản
24-10
2015
Cùng với các tiêu chuẩn chất lượng đã cam kết, Tập đoàn Sơn Nhật Bản đã đưa ra thị trường những sản phẩm thân thiện môi trường và...
Cam kết chất lượng của Công ty Sơn Nhật Bản
06-11
2014
Giám đốc cùng toàn thể nhân viên Công ty Sơn Nhật Bản cam kết liên tục nâng cao chất lượng sản...
Hệ thống tiêu chuẩn chất lượng
06-11
2014
Hệ thống tiêu chuẩn chất lượng  - Tiêu chuẩn chất lượng của Japan group Toàn cầu - Trong đó...